Program cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

1. Československo-čínské investiční a obchodní fórum

15. May 2017

Zveme Vás na první ročník investičního fóra, které pořádá Československo-čínská komora ve spolupráci s čínskou společností Fondesy Consulting pod záštitou prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Ladislava Oklešťka. Touto akcí naše komora navazuje na velmi dobré vztahy s představiteli provincie Guangdong, která je jednou z ekonomicky nejsilnějších čínských provincií a s níž naše komora uzavřela čtyři memoranda o spolupráci. Na investiční fórum jsme pozvali zástupce 11 významných výrobních, obchodních a investičních společností a politické představitele z provincie Guangdong, kteří mají zájem se osobně setkat s českými podnikateli a navázat spolupráci.

1. Československo-čínské investiční a obchodní fórum

Termín konání:

pondělí - 10. 6. 2017 od 8:30 do 17:00 hodin

Místo konání:

Hotel FLORA, Krapkova 439/34, Olomouc

Podnikatelské zkušenosti v Číně

Na fóru vás představitelé naší komory seznámí s podnikatelskými zkušenostmi v Číně (přes 25 let praxe) a s možnostmi vývozu českého potravinářského zboží a dalších produktů do první české prodejny v bezcelní zóně v Šanghaji, v níž komora zajistila prodejní prostory pro české produkty. Hlavním cílem fóra je zprostředkovat českým a slovenským podnikatelům osobní kontakt (za účasti tlumočníků) se zástupci čínských společností a pomoci jim navázat konkrétní diskusi o spolupráci prostřednictvím wokshopu a matchmakingu během odpolední části programu. Na fóru se bude dále hovořit o třetím ročníku významného strojírenského veletrhu v provincii Guangdong v září roku 2017. V loňském roce byla naše komora pověřena zástupci provincie, aby zorganizovala delegaci v počtu celkem 60 českých výrobních společností z různých oblastí.

Prestižní ocenění

Naše komora je aktivní nejen při rozvoji obchodu, podporuje také kulturní výměnu a přátelské vztahy mezi Českou republikou, Slovenskem a Čínskou lidovou republikou. Právě dlouholetá zkušenost představitelů komory výrazně pomohla ke všem zrealizovaným aktivitám v roce 2016, za které naše komora v lednu letošního roku na Čínské ambasádě v Praze obdržela prestižní ocenění v podobě stříbrného talíře z rukou její Excelence, paní MA Keqing za přínos a rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Registrace

Cena: 4.000,- Kč anebo 150,- EUR (nejsme plátci DPH)
V ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a tlumočnické služby
Číslo účtu: 2400987368/2010 (platby v Kč) anebo 2500987373/2010 (platby v EUR)
Do poznámky prosím uveďte jméno účastníka nebo název společnosti.
Platba v hotovosti v den pořádání akce je možná

Registrace: info@czcn.eu
+ 420 775 772 292 (CZ)
+ 420 776 527 777 (CN)