Program cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

JORDÁNSKO - doprovodná podnikatelská mise s náměstkem MPO Vladimírem Bärtlem

23. August 2017

Hospodářská komora ČR byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o zorganizování doprovodné podnikatelské mise náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Bärtla do Jordánska, v termínu 22. – 25. 10. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme např. s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body.

V jednání je také setkání se zástupci Jordan Investment Commission (JIC) www.jic.gov.jo, která koordinuje účast firem na rekonstrukci Sýrie. Možnost účastnit se tendrů/projektů na „rekonstrukci Sýrie“ se tímto naskýtá i českým firmám! Další informace k této problematice naleznete v příloze.

Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava).

V příloze naleznete závaznou přihlášku a formulář na firemní profil spolu s company slide. Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pondělí 4. září 2017 na veselka(at)komora.cz.  

Záloha na účastnický poplatek činí 1.604,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 1.524,- EUR. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 41.700,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  39.615,- Kč (člen HK ČR). O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

Účastnický poplatek zahrnuje: Dopravu komerční linkou Praha – Ammán - Praha, 3x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).

Příloha 1>>>

Příloha 2>>>

Příloha 3>>>