Program cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

LIBANON - pozvánka na podnikatelskou misi

22. August 2017

Hospodářská komora ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise do Libanonu, v termínu 24.–28. 9. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme např. s uspořádáním podnikatelského fóra v Bejrútu s následnými B2B jednáními s libanonskými firmami. V jednání je i účast zástupců syrských firem na daném podnikatelském fóru (toto bude ještě upřesněno/potvrzeno). Dále je v jednání návštěva Zvláštní ekonomické zóny v Tripoli a mj. plánujeme také uspořádat pracovní setkání české delegace se zástupci ZÚ.

Libanon je rozvojovou zemí se svobodným trhem a silnou tradicí laissez-faire. Vláda podporuje soukromé investice, veřejné vlastnictví se omezuje prakticky pouze na infrastrukturu a poskytování veřejných služeb. Malá rozloha a tradiční skladba ekonomiky (5 % zemědělství, 15 % průmysl, 80 % služby) předurčují Libanon k silné závislosti na bezpečnostní situaci v celém regionu. Právě tato skutečnost se v současné době promítá do nenaplnění jeho značného ekonomického potenciálu.

Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii, dopravní infrastruktuře, či zemědělství a potravinářství.

V příloze naleznete závaznou přihlášku a formuláře (firemní profil a company slide). Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku spolu s firemním profilem (vyplněný ve WORDU) a company slide zaslali co nejdříve, nejpozději však do středy 30. srpna 2017 na veselka(at)komora.cz.  

Záloha na účastnický poplatek činí 1.527,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 1.451,- EUR. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 39.700,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  37.715,- Kč, člen HK ČR. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

Cena zahrnuje zpáteční let Praha – Bejrút - Praha komerční linkou, 4x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).

Příloha 1>>>

Příloha 2>>>

Příloha 3>>>