Program cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

Zahraniční obchod v květnu: Dvojciferný růst vývozu a dovozu

10. July 2017

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,8 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména přírůstek aktiva bilance motorových vozidel o 3,1 mld. Kč. O stejnou hodnotu se zároveň zlepšila záporná bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty. U bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů bylo zaznamenáno zmenšení deficitu o 0,6 mld. Kč a o shodnou částku se zvýšilo kladné saldo strojů a zařízení. 

Nepříznivě na celkovou bilanci působilo prohloubení deficitu bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. Kč a základními kovy o 2,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s ostatními dopravními prostředky o 1,4 mld. Kč.

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: Businessinfo.cz