Program cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

O projektu

Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci programu přeshraniční spolupráce „Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ realizuje projekt „Informace, inovace a vzdělávání = rozvoj podnikání“

Partnerem projektu je Trnavská regionálna komora SOPK

Trvání projektu je od 11/2008 - 10/2011

Hlavní cíl projektu

Podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí s orientací na využití potenciálu přeshraničního regiónu pro vytváření přeshraničních sítí, především v oblasti rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a inovačních odvětví průmyslové výroby.

Ciele projektu:

-          Posilnění  vzájemné  spolupráce,

-           Společné přístupy k rozvoji lidských  zdrojů a vzdělanosti,

-           Podpora inovačních aktivit u firem,

-          Zlepšení příhraničních rozvojových aktivit v oblasti hospodářství, podpora využití IT pro malé a střední podnikatele,

-          Vytvoření informační a poradenské struktury pro podnikatele v příhraničním regióně

Aktivity projektu:

Tento projekt je financovaný Evropskou únií  a Evropským fondem pro regionální rozvoj

O projektu